Top Definition
A nonchalant way to insult someone to the point of leaving them speechless.
Person #1:"I look so sexy"

Persn #2:"Bitch,you wish..."
โดย YouWishyouWazMe 24 มกราคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×