มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น cunt:
 
1.
Yu-Gi-Oh
I place Pink-Eyes-Yellow-Dragon-of-the-Cannabis-Ultimate-Toon-Black-Faced-Sorceror-Clown-Magician-Evil-Thousand-Dark-Mega-Faggot-Forbidden-Assgoblin-Sand-Heat-Water-Stapler-#190,740,910 in defense mode! *takes a breath*
โดย Bastardized Bottomburp 28 สิงหาคม 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ You Gay Ho

kaiba magic tcg you gay hoe yugioh yu-gi-oh yugioh gx
 
2.
What you call people who play yu-gi-oh
โดย Assholes Inc. 02 กันยายน 2003
 
3.
1. A crappy game and cartoon about a kid who looks like he's on drugs and getting all sorts of brain damage.

2. A waste of money.

3. One of the reasons imports can be bad.

4. Yet EVEN MORE proof that people will get into ANYTHING that comes from Japan.

A WORD OF CAUTION TO FANS: Careful, people! Getting into this could result in a lowered IQ!
Japan giving us You-gay-ho is worse than them giving us a full-scale Godzilla sculpture made from sumo poop!
โดย Jei 28 พฤศจิกายน 2004
 
4.
Synonymous with "yugioh". Often used as an insult to "yugioh" the 'popular' card game by Upper Deck Entertainment.
"Yugioh? Don't you mean YOUGAYHO? ROFLMFAO!"
*little yugioh kid cries in corner*
โดย Pikachao 23 ธันวาคม 2008
 
5.
what you call yugioh playas
Want to duel you gay ho freak
โดย jonouchi 22 มีนาคม 2005