Top Definition
yiddish word for Jesus. cute yiddish word for jesus christ
Are you going to the mall today? No i'm going to see yosele
#yosele #yossele #jesus christ #jesus #christ #yiddish
โดย schmekie 02 ตุลาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×