Top Definition
To dance the wild mambo, to have sexual intercourse.
"Me and my girlfriend danced the wild mambo all night long."
โดย Mad78 16 กันยายน 2009
6 Words related to Wild mambo

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×