Top Definition
(pl. wikibroglii)

A fight between wikipedia editors which results in long discussions and frequent page edits.
The 'Malamanteau' page on Wikipedia caused quite a wikibroglio.
โดย Brazilian Joe 14 พฤษภาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×