Top Definition
a person who is white and bolivian.
That girl tiffany is whivian! her mom is from bolivia and her dad is white!
#country #origin #white #bolivia #tiffany
โดย lazerbeam7 13 มกราคม 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×