Top Definition
A censored version of What the Fu**.
Ryan: "F*** you, you piece of shit."
Garuna: "What the fuzz! I am going to murder you."
#what the fuzz #what the fuck #fuz #fzu #fk #fuck #wtf #wt #f
โดย Garuna 02 กุมภาพันธ์ 2009
8 Words related to What the fuzz
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×