Top Definition
wap-i-fy: 1. Intelligent use of Web Apps
They should "wapify" their business if they want to succeed in the coming years.
โดย W84AA 17 พฤศจิกายน 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×