Top Definition
when you insert your WIImote analy and swing you butt as you play the WII
I gave my girlfreind a WIIrection
โดย Thatpersonwhodidthatonething 10 สิงหาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×