มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sweetest day:
 
1.
WAH
Working at Home
WAH Today <eom>
โดย zhoujon 25 พฤษภาคม 2009

คำที่เกี่ยวข้องกับ WAH

what cry wa sad waah boo chicka pussy wha bom catnut rock the ugh waa wahhh wow ass wahh whine
 
2.
WAH
A subtle cry from a small human. Can often result from bad news or disappointment
Boy: "I can't go to the mountains"
Girl: "Wah I miss you"
โดย halfblackattack 23 มีนาคม 2011
 
3.
Wah
Further to earlier explanations, within the British Army, also used in response to an answer to an obvious question. This is a question that you have set the other person up to answer. Can become quite frustrating as you become paranoid answering any question in case it is a Wah!
Steve "Is that a can of beer in your hand Bill?"
Bill "Yeah!"
Steve "Wah!"
Bill "Bugger, been Wah'd again!"
โดย JT 09 พฤศจิกายน 2004
 
4.
Wah
The sound the Peanuts characters parents make. Substitution for talking.
Charlie Brown: I fuckin hate homework.
Teacher: WAHWAHWAHWAHWAHHH.
โดย Thatstupidbitch 22 เมษายน 2010
 
5.
wah
lazy word meaning no or a negative response to anything
Person1: dude you wanna go play some basketball?
Person2: wah

Mum: Ramesh do your homework!
Ramesh: wah!
โดย serb69 25 กรกฎาคม 2009
 
6.
wah
A way to illustrate one's complete lask of compassion for another's misfortune
victim: "Man, I spilled beer all over my pants."

Predator: "Wah!"
โดย Luke 20 ตุลาคม 2004
 
7.
A verbal sulk. It's when the inner child cannot be repressed any longer
"Wah! I'm Anna and I want a Mr Frosty! I never had one as a child"

(Something which we soon remedied this christmas"
โดย Tashabelle 28 ธันวาคม 2003