มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น dog in the bathtub:
 
1.
Signing off. Peace. Goodbye. Get Raped. Awesome
But that was awesome man!!!

Turndable - Scet
โดย Scet Shin 09 พฤศจิกายน 2008

Words related to Turndable

awesome goodbye peace raped signed