มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น bae:
 
1.
"That point in a long and robust internet thread where it fizzles out"
"And there we have "The Thrizzle"
โดย cobaltblooz 30 มีนาคม 2014

คำที่เกี่ยวข้องกับ Thrizzle

thrage fizzle-out friend gay post thread thruzzle topic-dies
 
2.
See: "Three"
yo dizzle, gimme a thrizzle fo shizzle!
โดย BroDizzle foshizzle 19 พฤศจิกายน 2003
 
3.
Thrill
Yo nizzle, I will thrizzle that bizzle with the size of my dizzle!
โดย Mike D-O-double-jizzle 14 กรกฎาคม 2003