บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 4/20:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า The War in Iraq
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?