Top Definition
Fucking an old lady with no lube in her ass, then taking a shit on her chest.
Zach did The Lillie on the old redhead lady in the library.
โดย yeyeyeyeyeyeye 18 มีนาคม 2009
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×