Top Definition
The "act"...fucking, getting business done.
I had a wild night with Linda...I was taking old one eye to the optometrist when Mom walked in on us.
โดย Dano69 14 พฤศจิกายน 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×