Top Definition
That Was Fucking Funny. (Much better than the old LOL business).
Dude, TWFF.
#twff #lol #twf #that was funny #that was fucking funny
โดย Cakalak 11 กุมภาพันธ์ 2009
4 Words related to TWFF
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×