มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
word for any cute girl with a man's name
hey stevi's a stevi
โดย daagggearseaf 26 สิงหาคม 2008

คำที่เกี่ยวข้องกับ Stevi

stevie steve stephen steven wonder stevie wonder blind amazing awesome sex stevey eyes funny gay hot god shit steve-o stevo stevy
 
2.
the downest chick in the hood, pretty much runs shit and can find what u need but wount give it too you her self.
bitch next door, if rock n' roll had a sister, Stevi would be her best friend
โดย Missyher 18 กรกฎาคม 2009
 
3.
Shortened form of Stefanie given to glib, usually incredibly hot, chicks who like to feign interest in only the most recent causes celebres. Stevis are characterized by irascibility, impracticality, lack of imagination or original thought and a penchant for banging dudes with little or no persuasion.
Jill: Ya, Brenda's hanging out with her new friend Sage again this weekend.

Chris: Really? She just met him three days ago at the organic farmer's market. She's supposed to have dinner and drinks with us!

Jill: 'Fraid so; they're going to picket the local Army recruiter's office on Saturday.

Chris: Wow, she's turning into a real Stevi.
โดย 190-190 23 พฤศจิกายน 2010
 
4.
Greek tool who commonly refers to his incredible talent, huge body, and 9 inch dick.
Stevis believes he is the man, but in reality he is quite average, and extremely stupid.
โดย fdude20 03 ตุลาคม 2010
 
5.
genital or oral herpes, characterized by eruption of blisters on the skin or mucous membranes.
When I saw the white bumps on my privates I knew I had stevi.
โดย makeup_girl 22 มิถุนายน 2011
 
6.
Someone who likes to wear "Crocs"
"Hey, you look like a proper Stevi with those hideous Crocs on!"
โดย xxxavier 27 สิงหาคม 2008