Top Definition
Steenie is beautiful, nice, and caring. She's probably the nicest person you can ever know. She is my bby. I give her gamma too. <3
STEENIE Y U AND AUSTIN NO FUCK
โดย IPW 11 ธันวาคม 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×