Top Definition
When you ping a ball so hard into the upright 'stanchion'. In Footy we call this a Stanche
Lad, watch this 'Stanche'. BOOM...WOW, what a STANCHE
โดย StancheKing89 16 มกราคม 2013
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×