มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
In Australia spadge is pussy,straight female NOT dyke.
"I copped a flash of spadge,mate. Crikey it was orright!! Blood Oath!!"
โดย Bruce 17 มีนาคม 2004

คำที่เกี่ยวข้องกับ Spadge

spadger snatch cuff cock cum pussy spadging spunk vagina aka alias chicks claj fisted flange hit minge nick nickname spindley vagine
 
2.
Spadge is a term coined in the Scottish kilt hire industry for dried semen on a returned hire kilt. It is derived from a contraction of the words "spunk badge".
"They asked me to clean the spadge off that Hunting Smith with a wire brush, so I told them where they could stick their job" - Sonia, an ex-employee of a kilt-hire company.
โดย Tumshie 30 เมษายน 2010
 
3.
British: A loving term for a young son or grandson - used by Dad or Grandad - perhaps originally from Lancashire.
"Howdey little spadge"
โดย Norman Howard 16 สิงหาคม 2005
 
4.
To hit someone with a spatular, or in a spatular like manner
"I gave him a good spadging after he flicked me with his teatowel" or "I like to spadge pancakes real good"
โดย flying-in-face-of-pancake 02 พฤศจิกายน 2011
 
5.
Spadge a brown sticky substance sometimes found under toe nails or in the back seat of a cinema.

Similar in substance to a bogey or diarrhoea.
Watch out for spadge.
Aww man I have spadge on my shoe.

Alternatives: That's spadge-tastic
โดย Spadgeman4000 11 ธันวาคม 2013
 
6.
Spadge in a name is a shortening of "Spadger" which is an old english common name for a house-sparrow or field-sparrow.
As a name, any example is acceptable, so "Hi Spadge"
โดย spadge 25 มกราคม 2013
 
7.
a lady's honey-pot, see also vagine
*post-coital* I think I need a spadge transplant.
โดย battlestar cintastica 17 พฤศจิกายน 2010