Top Definition
A slutty prostitute. They will bang someone and then charge someone. If they dont pay she will mug them.
Jacqueline. She is not a Slostitute. She is a great friend. And I love her.
โดย The Pensi 25 กุมภาพันธ์ 2009
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×