Top Definition
Pinching and rolling the nutsack to itch your scrotum.
"Did you see that speaker on stage skin pinching?"
#nuts #balls #sack #skin pinching #scrotum
โดย SkinPincher 29 ธันวาคม 2009
Pinching and rolling the nutsack to itch your scrotum sack.
"Did you see that speaker on stage skin pinching?"
#nuts #balls #sack #skin pinching #scrotum
โดย SkinPincher 29 ธันวาคม 2009
pinching your srotum to relieve an itch.
patrick was skinpinching in the mall yesterday
#skin #scrotum #gross #itch #ballstink
โดย FUKKEN BULLSHETs 21 กุมภาพันธ์ 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×