Top Definition
A Bomb Ass person who is Amazerful in every way.
OMG! Kayla is such a Sing Star!!!
Dude you are so a Sing Star
โดย UrHoMiE123456789 09 กุมภาพันธ์ 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×