Top Definition
A person who will inevitably become a sex goddess.
In my afterlife, I want to be a Simmi.
โดย Afterlife Nerd 11 กันยายน 2010
Someone who can't take a Joke.
I was f$@#ing Joking! Stop being such a Simmi!
โดย Chetsk 29 พฤศจิกายน 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×