มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eiffel tower:
 
1.
it means "for sure my nigga"
...simple
โดย Anonymous 23 กันยายน 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ Shizzle my nizzle

fo' shizzle my nizzle nizzle shizzle skiz biscuit bitch bizzle dawg dizzle do dont fo hizzle my nizle noun shit shizle shizzle on my bizzle steal verb
 
2.
Proof that society has got to the point that you can say retarded things like "shizzle my nizzle" without at least 13 people going "WTF?"
"Shizzle my nizzle"
"I get you..."
โดย Kay 27 กรกฎาคม 2003
 
3.
The "izzle" or "izzo" lingo was a direct rip-off of influential 80's hip-hop band (real hip-hop not that J-Lo/Ja Rule shyte) U.T.F.O. Now it has become a fun way for normal people to mock the bullshit ghettoization of American culture.
Anyone who listens to Jay-Z or P. Puff Diddy Daddy Coombs can sizzle my dizzle, nizzle.
โดย guiltyofbeingright 02 กรกฎาคม 2003
 
4.
sure, my friend!
Tyrone: You goin to that party tonight, sucka?
Stanley: Why, for shizzle my nizzle!
โดย Vik 04 มีนาคม 2003
 
5.
I whole heartly agree with you my african american brother
โดย Anonymous 25 กรกฎาคม 2003
 
6.
Open meaning phrase. shizzle can mean almost any verb, nizzle any noun. don't verb my noun
'Dont shizzle my nizzle'- dont steal my things
'i think i shizzled my nizzle'- i think i grazed my knee
โดย Theeeoo 08 มีนาคม 2008
 
7.
to shizzle a nizzle. fuck go learn english, retard.
man: do you want to shizzle my nizzle?
me: fuck no. fuck off you fucking loon.
โดย Akuneko the Sly 04 สิงหาคม 2004