Top Definition
Quite possibly the worst swear word in existence, coined by swiftkaratechop in "Ask Swifty" 33.
But my heart and soul will remain pure!

Shelepetoo!
#shelpetoo #shelaypuhtoo #shellepetoo #shelluhpetu #shellaypetu
โดย Proffesorsex 11 ตุลาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×