Top Definition
Quite possibly the worst swear word in existence, coined by swiftkaratechop in "Ask Swifty" 33.
But my heart and soul will remain pure!

Shelepetoo!
โดย Proffesorsex 11 ตุลาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×