Top Definition
boo ya, in your face bitch
Then I was like, Shabeefa!!!
โดย miketheman 19 ตุลาคม 2007
it can be any definition you want it to be
Emily i love your shabeefa
โดย Nickhatesjohn 08 มกราคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×