Top Definition
The best of
The Number One
You are great than Schwibby
#schwib #schwibba #schwibb #schwibbo #schweppes
โดย Schwibby 10 กันยายน 2008
1.lame or boring
2.ugly or repulsive
3.aggro
dude, that chick is so schwibby!
#shibby #aggro. ugly #boring #dumb #shwiby #schwiby
โดย Nerd-E Man 01 ธันวาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×