Top Definition
When someone is "super" wasted.
Micheal is totally schwastypants.
โดย Sheriff Law 25 มิถุนายน 2012
When someone is "super" wasted.
Micheal is totally getting schwasty pants.
โดย Sheriff Law 25 มิถุนายน 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×