Top Definition
When someone is "super" wasted.
Micheal is totally schwastypants.
โดย Sheriff Law 25 มิถุนายน 2012
1 more definition
When someone is "super" wasted.
Micheal is totally getting schwasty pants.
โดย Sheriff Law 25 มิถุนายน 2012

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×