มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fob dot:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า School flame throwing
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?