มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ratchet:
 
1.
S orry
Y ou
H ad
T o
F ind
O ut
L ike
T hat

Often wrongly referred to as 'SYHTFOTW' i.e. Sorry you had to find out that way.
It's because God hates you.SYHTFOLT.
โดย .org > 10dp 01 มกราคม 2009

คำที่เกี่ยวข้องกับ SYHTFOLT

10dp dot org htfu syhtfotw witm8