บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fapping:
 
50.
shut the fuck up :)
bob: jfhaklsfhjaklfjakjklbajkvjakfjalksfjklas/.......

me: stfu. :)

bob:
โดย superfunnyyy 13 ธันวาคม 2009
1 2
 
51.
shut the fuck up
''Carmen you really need to stfu before i beat you rot.''
โดย Alf<3 12 มีนาคม 2009
5 6
 
52.
a trademark submission move of WWE superstar and current WWE champion, John Cena
Bob: "Did you see Cena make Khali tap out to the STFU at Judgement Day 2007?"
Alex: "Yeah, that was totally amazing!!!!! He's the first to ever beat Khali!"
โดย Lisa Hawgood (Jadababiez) 06 มิถุนายน 2007
18 19
 
53.
STFU= Shut The Fuck Up

When you want someone to keep quiet but can't say it aloud because you are out in public or your parents or your boss is there.
My girlfriend was annoying everybody with her constant meaningless chatter. Finally, I turned to her and said, "Jean, STFU."

I was walking down the street when the dogs behind the fence started to bark. I yelled, "STFU, STFU."
โดย Rust John Tommy Rude 24 เมษายน 2007
11 12
 
54.
it means shut the fuck up used online when you want someone to stop talking
Dude STFU right now
โดย pyrokilla 27 กุมภาพันธ์ 2008
4 6
 
55.
Stfu is usually short hand for SHUT THE FUCK UP!! But in other , more uncommon cases it means:

SAVING TURKEYS FROM UNICORNS - D-CHIP! ^ ___ ^

Or

Seven Thursdays From sUnday
Anon: What should we call our band?
Mudkip: Kicking Wood w/ Not Politically Correct Folk Singers.
Anon: OH Lol'd. No we gotta make it epic!
Mudkip: STFU?
Anon: lol wut?
Mudkip: Saving Turkeys From Unicorns.
Seaking: FUCK YEAH!!
โดย Wings of Lead 01 กุมภาพันธ์ 2008
23 25
 
56.
STFU means "Shut The fuck up!!!!!" normally said to people who are very annoying or just won't shut up.. Used also a lot to people who don't know what it means
Your mom: hey come do your homework!!

You: no, mom

Your mom: yes!

You: STFU mom I'll rape you
โดย The leet gangster 28 ตุลาคม 2007
39 41