มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
8.
it stands for son of a bitch! or from the show sons of butcher
um cant really describe s.o.b.
โดย Dfox20 25 เมษายน 2007
 
9.
sick of being sad
i am SOBS today.=
โดย Paige Rama 02 มิถุนายน 2009
 
10.
SOB
noun, acronym for still on the boat describing a person that is so foreign that they are not even considered fresh of the boat (FOB) but in fact are still on the boat, thus resembling their motherland counterparts more than FOBs.
goddamnit wtf is wrong with these chinee ppl? They aren't even FOB's they're frickn SOB 's.
โดย niggaman star33 09 กันยายน 2011
 
11.
SOB
S-on
O-f a
B-itch
What an SOB
โดย Evax 11 พฤศจิกายน 2002
 
12.
same old bull shit.
A: yooooooo wu??
B: nm u?
A: sobs
โดย rinkel 11 ตุลาคม 2009
 
13.
A klick formed in the coachella valley filled with hustlers, chronic smokers, and money makers who live life one day at a time, always on there grind. The krew was established october 17 2007 by Rich Money & scrappy.
โดย smoking on budda 10 กรกฎาคม 2008
 
14.
SOB
Semites On Bikes is the Motorcycle Club of the elite, non-stereotypical jews with SOB Panache.
Semites On Bikes (SOB)is a group of predominantly Jewish REFOB (reasonable facsimile of bikers)riding in the Baltimore County area of Maryland.
โดย V4Powered 05 กุมภาพันธ์ 2008