S-on
O-f a
B-itch
What an SOB
โดย Evax 11 พฤศจิกายน 2002
Top Definition
Initials for Son Of a Bitch.
"Get back here you fucking sob!!"
โดย Dave 30 มกราคม 2004
acronym for

S- Son
O- Of (a)
B- Bitch

you stupid, SOB!!!!!! (when someone doesn't want to be too graphic by using the actual words)
โดย woobie 10 ตุลาคม 2005
son of a bitch

In other languages:

portuguese: FDP = Filho da puta
spanish: HDP = Hijo de puta
Vai toma no cu filho da puta
ustedes eres un cabron hijo de puta
you fucktar son a bitch
โดย hexa 12 ธันวาคม 2003
1) Son-Of-a-Bitch
2) word used to represent crying sounds
1) All the children in Springfield are SOBs (from the Simpsons)

2) sob sob
โดย Whale Watcher 22 เมษายน 2003
A wretched and disgusting person.(From Son Of A Bitch.Not pronounced as a word)
I Hate it when those S.O.B.s call me things like Flowery, Pussy whipped, and a racist halfwit(I am against descriminating Blacks, Jews, Asians, Hispanics, and other races due to the fact that racism is unaccaptable) because I am not any of those things and this is a dictionary anyway.
โดย Light Joker 01 กรกฎาคม 2004
01: Son of a bitch
01: It is not sensible to refer to your brother as an s.o.b; it just makes you sound silly.
โดย Richard. P. Jones - Demi-God 17 เมษายน 2004
short for "son of a bitch"
you silly little SOB
โดย RANDOM-ZERO 26 สิงหาคม 2005
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×