มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
4.
SOB
1) Son-Of-a-Bitch
2) word used to represent crying sounds
1) All the children in Springfield are SOBs (from the Simpsons)

2) sob sob
โดย Whale Watcher 22 เมษายน 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ SOB

sobbing cry crying son of a bitch asshole bitch weep tears sad sobs bastard emo shit dick ass fob jerk son bawl wtf
 
1.
SOB
Initials for Son Of a Bitch.
"Get back here you fucking sob!!"
โดย Dave 30 มกราคม 2004
 
2.
SOB
acronym for

S- Son
O- Of (a)
B- Bitch

you stupid, SOB!!!!!! (when someone doesn't want to be too graphic by using the actual words)
โดย woobie 10 ตุลาคม 2005
 
3.
SOB
son of a bitch

In other languages:

portuguese: FDP = Filho da puta
spanish: HDP = Hijo de puta
Vai toma no cu filho da puta
ustedes eres un cabron hijo de puta
you fucktar son a bitch
โดย hexa 12 ธันวาคม 2003
 
5.
A wretched and disgusting person.(From Son Of A Bitch.Not pronounced as a word)
I Hate it when those S.O.B.s call me things like Flowery, Pussy whipped, and a racist halfwit(I am against descriminating Blacks, Jews, Asians, Hispanics, and other races due to the fact that racism is unaccaptable) because I am not any of those things and this is a dictionary anyway.
โดย Light Joker 01 กรกฎาคม 2004
 
6.
01: Son of a bitch
01: It is not sensible to refer to your brother as an s.o.b; it just makes you sound silly.
โดย Richard. P. Jones - Demi-God 17 เมษายน 2004
 
7.
SOB
short for "son of a bitch"
you silly little SOB
โดย RANDOM-ZERO 26 สิงหาคม 2005