มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น blowjob:
 
1.
SAF
Sexy As Fuck
That girl is SAF!!
โดย euchre_11 04 กันยายน 2010

คำที่เกี่ยวข้องกับ SAF

fuck as saffy s.a.f saff douche gay safe sexy sick s.a.f. safs amazing belkessa procauc saffron safmaster sex stoned syndrome
 
2.
SAF
Abbreviation for Stoned As Fuck, a term used by Marijuana smokers.
1. 'I'm SAF bruv, whatchu saying?'
2. While exiting the room "03" he realized how SAF he was.
โดย O3Gulf 20 ตุลาคม 2011
 
3.
SAF
Sexy and Fuckable!
God that guy is SAF!!
โดย Pembs101 22 พฤศจิกายน 2011
 
4.
sexy as fuck
Girl 1: Have you SEEN that new Johnny Depp movie?
Girl 2: Mmm, girl, he is S.A.F.!
โดย Ace93 25 กันยายน 2011
 
5.
single-as-fuck
Looking at all these couples around me made me realize something... I am S.A.F
โดย hostess69 24 กรกฎาคม 2011
 
6.
SAF
Single Asian Female. The counterpart would be SAM, Single Asian Male. These terms are used in dating services.
I'm a SAF looking for a SAM to have a fun time with.
โดย Raymond L. 07 ธันวาคม 2004
 
7.
Suck em And Fuck em Sydrome.
I caught SAFS from slapping that girls ass with my hand.
โดย Victor Braga 10 พฤศจิกายน 2006