Top Definition
to do what needs to be done or to take care of business.
Person one: "What are you gunna do today?"
Person two: "I gotta run my shit, bitch."
โดย Dmoneykingca-ching 27 พฤษภาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×