Top Definition
One of the Most beautiful cities in Bosnia!
Oh i wish i was from Rogatica!
#beautiful #pretty #amazing #cool #awesome
โดย rogatica 28 ธันวาคม 2009
5 Words related to Rogatica
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×