มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น tribbing:
 
1.
What is yelled out in a state or national park when you are about to be busted for something illegal and there is a chance of getting away. Meant to be a spin-off of "stranger-danger"...rangers (like smokey the bear) are the ones that will bust you in a park.
"hide the pot and book it cause there's some major rangerdanger comming this way"
โดย Winn Dixie 20 กรกฎาคม 2006

คำที่เกี่ยวข้องกับ Rangerdanger

browneye bull dike cops fupa goatroper goat roper leos police ranger ranger danger
 
2.
A commy. An Anti-american usually waving "oil for war" signs. Has been spotted in the LA area screaming about Chile and Pinochet
Your dog just did a rangerdanger on my lawn.
โดย Sylent Skull 08 เมษายน 2003
 
3.
a bear or other dangerous wildlife disguised in human clothing.
"Man, that bear with the hat was totally ranger danger."
โดย Gavin Card 28 กุมภาพันธ์ 2008