มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fleek:
 
1.
Pic
Pic is short for picture. Used to describe any photograph or picture posted on the internet. Once it's on the internet, it's a pic.
Can you send me that nude pic of the Olsen Twins?
โดย xerofall 07 กรกฎาคม 2003
 
2.
pic
(P)artner (I)n (C)rime-or pic is another name for a best friend.
"My pic and I went to the warped tour"
โดย Tripod 08 สิงหาคม 2004
 
3.
Short for pictures, commonly used on forums. Necessary when posting anything with breasts.
Guy1: dude, i just boned this hawt chickz0r
Guy2: PICS????
โดย taco 01 เมษายน 2003
 
4.
pic
this is short for picture
omg! i love that pic!
โดย tarnee 18 กันยายน 2005
 
5.
Defintion is Partner in crime
Go On her site ans see her P.I.C it's showwa
โดย Esther342 17 มิถุนายน 2007
 
6.
partners in crime(P.I.C)
a gang from north toledo creators: ciphur bohdi
colors: silver/black
P.I.C
bandana
colored tees
โดย KingMalek 26 ตุลาคม 2007
 
7.
PIC
Partner In Crime
Ashley is my PIC.
โดย fabulucious 03 กรกฎาคม 2009