Top Definition
a way to have a lot of fun with peanutbutter
I love peanutbuttering it up with bari and the wenches.
โดย Wenchesaylo 05 กันยายน 2011

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×