มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eiffel tower:
 
1.
not paying attention/ dazed off
"You're out to lunch"
โดย jdg 17 พฤศจิกายน 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ Out to Lunch

space case stupid crazy moron retard spacy tasnovah absent minded confused dimwit dork dunce fool idiot ignoramus imbecile lunch off day wasted twit
 
2.
Drunk, intoxicated, plastered, wasted, etc.
"My friend was out to lunch when he jumped off the roof."
โดย gorillagrip 21 มิถุนายน 2006
 
3.
a) A sign that is put on the outside of a business premesis that is indicating that it is temporarily non functional, and that business will resume within the hour.

b) not paying attention.
Out to lunch, back at one.


He's out to lunch.
โดย Kung-Fu Jesus 18 เมษายน 2004
 
4.
The away message you get on instant messaging services like AIM when your friend is eating his girlfriend.
Guy 1: Hey Guy 2, what's up?
-Auto Response from Guy 2- Out To Lunch.
Guy 1: Again...?
โดย Pantho 12 พฤษภาคม 2009
 
5.
Techincally speaking, when a piece of network equipment goes down.
"The server just went out-to-lunch; what a piece of shit."
โดย Network Director 16 กันยายน 2013
 
6.
Going OUT of the room and meeting your co-worker in the closet, TO LUNCH down on her sweet spot.
I love taking Angela OUT TO LUNCH, I could eat all day long with her.
โดย huffinthemuffin 16 ธันวาคม 2010
 
7.
something your supervisor usually is.
Hey man, have you seen the sup lately?
No man I think he's out to lunch!
He's out to lunch period.
โดย Jeff Barouch 12 กรกฎาคม 2004