Top Definition
O M F G I J
Oh my fucking god its jesus

commonly used when you see jesus
jim: hey fred
fred: hey jim
jesus: hi guys
fred: OMFGIJ!
#oh #my #fucking #god #its #jesus
โดย Benjabby 26 กรกฎาคม 2009
6 Words related to OMFGIJ
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×