Top Definition
A Commonly used term for a Bitch Nigger, oftn used when somebody is acting like a black person
zach, man you're such a nitch bigga.
#nitch #bigga #nitch bigga #nitchbigga #nitch bigger #bitch nigger
โดย shawn_micheal 04 ธันวาคม 2008
5 Words related to Nitch Bigga
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×