มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fuck boy:
 
2.
nig
A shorter version of the word "nigger".
Hey nig, why don't you smile so I can see you.
โดย Eric 11 เมษายน 2005

คำที่เกี่ยวข้องกับ Nig

nigger nigga black negro nigs niglet niggers coon niggas nigging nog porch monkey african bitch nigg jew spook ass fag african american
 
1.
Nig
A shortened form of the ancient english word "nigger".
Jerome new he was a nig since birth.
โดย Joe 21 เมษายน 2004
 
3.
nig
- an unfortunate event, being screwed over

getting screwed over = getting nigged

screwing somebody over = nigging them

the screw over itself = nig

particularly when someone has found something that benefits them in some way, and another manages to take the benefits for himself
I found a penny on the ground, you took it, you nigged me.
I need a cigarette, mind if I nig your last smoke?
โดย York 28 มีนาคม 2004
 
4.
nig
n. less offensive, shorter version of nigger.
v. to jack; twart.
1. What's up nig?
2. Yeah, I told your little sister to nig you during the concert.
โดย Blasphemer_0 06 กุมภาพันธ์ 2005
 
5.
nig
A derogatory term originating from the word nigger.

n. label of a cheap, dishonest, or traitorous person, or a person of any race who acts in ways in which characterize the African-American steriotype.

v. to cheat, back-stabb, or screw over.
Fisher is so nig that he collects gas money even though his dad pays for it.

That kid with the spoke rims is so nig.

Fisher just nigged me out of ten bucks
โดย O'Doyle 21 มีนาคม 2005
 
6.
nig
Shortened version of nigger.
1. What's up my nig?
2. What it do my nig?
โดย Jade Grey 16 พฤษภาคม 2005
 
7.
Nig
Nig- a midget black person
"Dude i just saw a nig run through my kitchen"
โดย D-loc 21 เมษายน 2005