Top Definition
When you're intoxicated from cigarettes and coffee
We were so damn niffed yesterday nigguh! We drank 2 cops of coffee and we smoked 3 cigarettes!
โดย Bregysunnyboy 22 กุมภาพันธ์ 2011

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×