มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
1. The act of texting the dead, usually unconsciously, usually occurs during the first ten hours of postmortem

2. The act of being texted by a dead person's phone
1. Necrotextia (Direct)
JACK: Did you hear, Stan died!
TYLER: I just texted him an hour ago! We were gonna go do some gay stuff together!
JACK: Dude you just necrotexted him!
TYLER: Oh noooo!
JACK: I knowwww...

2. Necrotextia (Reflexive)
TYLER: Dude you're not gonna believe this, Stan just texted me back!
JACK: Oh my god, you just got necrotexted!
TYLER: Oh noooo!
JACK: I knowwww!
MICKEY (w/ Stan's phone in hand): Muahaha!
โดย Kenny said "Whaaat?" 07 ธันวาคม 2008

คำที่เกี่ยวข้องกับ Necrotextia

dead necro necrotext necrotexting text texting