Top Definition
No you fuck off!

A come back to 'Fuck off'
Neo: Fuck off!
Mr. Smith: NYFO!
Neo: Blast you!
โดย JellyingPuff 29 ตุลาคม 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×