มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eiffel tower:
 
1.
1.the urge to destroy things drunk

2. pooing on cars
guy 1: hahaha did a mustow last night

guy 2: seriously! fantastic
โดย goggleyes 31 พฤษภาคม 2010

คำที่เกี่ยวข้องกับ Mustow

dipple goggin mcgrane sanbrook davies poo
 
2.
pretending your welsh when your actually born in kent
man 1: where you from
man 2: wales
man 1: thought it was kent. dont be a mustow
โดย luke ha 31 พฤษภาคม 2010