มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
Mulled is a state of drunkeness where you feel relaxed and lethargic.
After drinking alcohol you may say: "I feel so mulled"
โดย Jessielouu 26 ธันวาคม 2007

คำที่เกี่ยวข้องกับ Mulled

mull mulling weed pot think consider ponder contemplate mullet bong ganja marijuana mulle muse reflect bowl cone long mullshit ruminate